18/06/2022:
Cần mua nhà Hóc Môn, khu vực thị trấn / Tân Xuân / Thới Tam Thôn. Tài chánh 2TY500.
Yêu cầu:
$ Sổ hồng riêng.
$ 1 trệt 1 lầu.
$ 4x12.
$ Hẻm xe hơi
$ Không gần mồ mả
$ Không bị dính quy hoạch
$ Không bị tranh chấp

Đăng tin miễn phí
(Free Advertisement)

Bạn đã gởi thành công!